Henrik Heilmann Henrik Heilmann

 

Modul 1: Fundamentet for dit lederskab - din personlighed

 

Dette første kursus handler om at finde ind til dine helt personlige motivationsprocesser og udfordringer - din personligheds DNA. Du laver en enneagramtest som afslører din personlighedstype, og vi trækker personlighedstræk frem som udgør den gode leder for præcis din personlighedstype, og fokuserer på at forstærke disse træk.

 

Tillid og emotionel styrke og kraft er det største fokuspunkt på kurset. Du kommer ind bag masken, ind til de centrale lag af din personligheds mekanismer. Formålet er at finde frem til ressourcer og sider ved din personlighed, som når de bliver belyst forbedrer dit lederskab drastisk.

 

Mange ledere kæmper en hemmelig kamp med manglende selvværd, stress, mindreværdsfølelser, selvkritik, frustration, aggression m.m. Det er smertefuldt, meget ressourcekrævende og helt unødvendigt. Selvværd og lederskab er ikke en teknik, men noget der skal vækkes og kultiveres i din personlighed. Dette kræver bl.a. en 180̊̊ holdningsændring af hele din måde at forholde dig til personlig kraft på.

 

Formålet er at finde balancen mellem personlig kraft og ydmyghed.

 

Dag 1 - Et klart billede af din personligheds styrker og svagheder

 • Enneagrammet - Din personlighed = Din kommunikation
 • Egomønstre og coaching af forskellige mennesketyper.
 • Hvilke sider har du brug for at styrke?
 • Hvilket udviklingsniveau er du på?
 • Kendte mennesker og deres enneagramtype
 • Integrer dine skyggesider: Lær at holde af alle sider af dig selv

Efter denne dag har du opnået at se dig selv fuldkommen klart. Dagen har været som en fremkaldervæske på dit billede af dig selv og det føles berusende og klokkeklart på samme tid.

 

Dag 2 - Emotionelt mesterskab og personlig power

 • Følelser, deres sprog og kongevejen til at lære dig selv at kende.
 • Sådan lærer du at lytte til kroppens signaler
 • Hvordan du får følelserne over på din side
 • Når følelser bliver til sorte tanker og hvordan du ændrer det
 • At se på problemer uden at blive følelsesmæssigt gidsel af dem
 • Personlig power - få værktøjerne til at bryde igennem og vise hvem du er

Efter denne dag har du fået en tilbundsgående analyse af dit indre liv. Du har fået redskaber til at håndtere følelsesmæssigt svære situationer og værktøjskassen til personlig gennemslagskraft.

 

Dag 3 - Skab relationer der giver resultater

 • Sådan bliver du mere oprigtig i din kommunikation
 • At skille personen fra problemet
 • Sådan går du i kødet på problemer med andre mennesker
 • Modellen til fokuseret dialog
 • At finde frem til fælles mål og formål
 • Sådan skaber du rammen for en fremtidig fælles dialog

Efter dette modul har du en præcis pejling på strukturen i din personlighed og de ressourcer, du skal have mere fokus på. Gennem kendskabet til dine emotioner har du nu mulighed for at ændre på dine følelsesmæssige tilstande. Du er i stand til at kommunikere med mennesker du almindeligvis har det svært med.