Henrik Heilmann Henrik Heilmann

 

Om uddannelsen Core Ledership

 

Core Leadership er 3 revolutionerende og kraftfulde kurser i ledelse, der kan tages hver for sig som effektive kurser i ledelse og personlige udvikling. Tilsammen skaber de lederuddannelsen, der anbefales af flere virksomhedsledere. Uddannelsen afsluttes med lederprøven, der giver dig værdifuld dokumentation på dine evner som leder.

 

Målet med uddannelsen:

 

At skabe stærke ledere der har en balance mellem personlig kraft og ydmyghed.

Det er altafgørende at mennesker, der i fremtiden står i spidsen for andre mennesker, kender sig selv i dybden. At være leder er sjældent det, der opfylder de dybere behov, der i første omgang gjorde at man valgte at være leder.

 

Mange ledere er overbebyrdede og pressede. Derfor er de ofte ude af stand til at have kontakt til den dybfølte oplevelse af glæde, ansvar og sammenhold, som måske i første omgang var håbet med at blive leder. Når håbet med tiden slukkes, står man tilbage som leder og spørger sig selv: "hvor blev mit selvværd af".

 

Ledere i fremtiden er mennesker som handler ud fra det autentiske - det vil sige en stadig søgen efter de åndelige værdier, der giver livet mening på tværs af arbejdsliv og privatliv.

Forløbet handler om at være dig selv, helt ind til kernen af det, som drejer sig om at være menneske - i et samarbejde og en kontakt med andre mennesker som har de samme udfordringer, behov og forudsætninger som en selv.

Fokus på uddannelsen er energi, mental styrke og ikke mindst emotionel accept.

 

Undervisningsformen:

 

Henrik Heilmann leverer korte og humoristiske oplæg til de forskellige øvelser, som har fokus på personlig udvikling. Hovedvægten ligger på træning, med mange øvelser som minder om mental træning.

 

Undervisningen bliver altid afsluttet med små trancerejser, som er lynhurtige repetitioner af stoffet. Disse gør indlæringen både dyb og let på samme tid. Forandringer sker nemmere af sig selv på denne måde.

 

Det skrevne materiale er fyldt med øvelser der stimulerer sindet. Der er meget at lære, så materialet er skrevet indlæringsvenligt og overskueligt. Indlæring bør være nemt, ukompliceret og sjovt at udføre.

 

Forudsætninger for at deltage:

 

Den største forudsætning er, at du som leder og menneske ønsker forandring og at du vil arbejde seriøst med dig selv, og at du samtidig har et ønske om at bidrage til andres menneskers vækst og velbefindende. Samhørighed og værdighed er de to grundpiller som forløbet er bygget op omkring.